top of page

Verslag van de derde Kennisdialoog

Dateringstechnieken in de Archeologische Monumentenzorg

‘Hoe oud is het?’ Rond die vraag, uitgesproken door Margot Kuitems en Jakob Wallinga, draaide de derde kennisdialoog op 14 maart jongstleden. Onder leiding van moderator Dana Kooistra verzorgden zij een update over koolstofdateren op organische resten en wat er kan met luminescentiedatering, inclusief de nieuwste ontwikkelingen in het dateren van aardwerken. Maar eerst gingen zij samen in op het fenomeen van het dateren, het bepalen van de ouderdom. Daarover worden altijd veel vragen gesteld, hele essentiële vragen want je moet altijd weten wat de oorzaak is alvorens je de gevolgen kunt vaststellen. Bijvoorbeeld op de vraag hoe een gemeenschap reageerde op klimaatveranderingen. In hun gezamenlijke introductiedialoog lichtten beiden alvast een tipje van de sluier op van hun presentaties.

De presentaties zijn opgenomen en hier te bekijken.

Introductie Margot Kuitems en Jacob Wallinga.

Koolstofdateren door Margot Kuitems.

Luminescentiedateren door Jakob Wallinga.

bottom of page