Welkom op www.vindhetverleden.nu uw slimme wegwijzer voor natuurwetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse archeologie. Deze website brengt iedereen, dus ook in archeologie geïnteresseerde leken, in contact met specialisten en hun methoden en toont met inspiratie welke verhalen en kenniswinst de methode heeft opgeleverd. 

 

Wat kunt u vinden op vindhetverleden.nu

Via de Zoeken  of de 'Gouden Gids+ functie' kunt u gericht zoeken op naam van een specialist die natuurwetenschappelijk onderzoek uitvoert of werkt als 'translator'. U kunt ook zoeken op naam van de instelling of zoek breed via een zoekterm zoals DNA, Isotopen, Hout of Migratie. 

Lees onder Inspiratie welke verhalen de toepassing van natuurwetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd door samenwerking, de inzet van een specialist en methode. Deze verhalen worden met enige regelmaat aangevuld. 

Via  Thema's vindt u de Nationale Onderzoeksagenda (NOaA) die wordt onderhouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Deze  dient als kapstok voor het vraaggestuurd, thematisch onderzoek. 

 

Europees project

De site www.vindhetverleden.nu is het resultaat van het project ‘Samen Kennis Maken’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer. De nieuwe kennisinfrastructuur voor (natuur)wetenschappelijk onderzoek voor de Nederlandse Archeologische Monumentenzorg maakt onderdeel uit van het European Research Infrastructure Heritage Science (E-RIHS).

Het doel van E-RIHS is de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksdata en het (nationale) netwerk van kennis en expertise.