Nieuw kennisplatform ‘Gouden Gids+’ voor archeologen en natuurwetenschappelijk onderzoekers

1 mei 2024

Om elkaar gemakkelijker te vinden is voor archeologen en natuurwetenschappers een digitaal kennisplatform ontwikkeld: www.vindhetverleden.nu. De website biedt de mogelijkheid om op toegankelijke wijze te zoeken naar specialisten die een vondst nader kunnen onderzoeken. Omgekeerd kunnen natuurwetenschappelijk onderzoekers hun onderzoekstechnieken aan archeologen presenteren. Naast een hiervoor ontwikkelde zoekstructuur biedt de site ook tal van artikelen ter inspiratie en wordt een groot aantal thema’s toegelicht in tekst en beeld.

 

Ontsluiting van kennisinfrastructuur

www.vindhetverleden.nu ontsluit de nationale kennisinfrastructuur. De website brengt iedereen, dus ook in archeologie geïnteresseerde leken, in contact met natuurwetenschappelijk specialisten, toont alle mogelijke archeoscience-technieken en geeft een groot aantal aansprekende voorbeelden.
Het overzicht van relevante onderzoekstechnieken beperkt zich niet tot bekende technieken als DNA-, isotopen-, OSL-, 14C-datering, micromorfologie en XRF-onderzoek. De site geeft daarnaast ook zicht op mogelijkheden tot technisch onderzoek, op referentiecollecties en andere voorzieningen die bij archeologen minder bekend zijn zoals de mogelijkheden die ZOOms biedt om bij sterk gefragmenteerde resten aan de hand van collageen tóch de diersoort te kunnen bepalen en de kansen die multidisciplinair onderzoeken biedt als je bijvoorbeeld houtonderzoek, onderzoek aan plantenresten en endoparasieten in samenhang onderzoekt.

 

Meer inzicht in ons verleden

Natuurwetenschappelijk onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren bij vraagstukken over de mens in het verleden, die aan de hand van de materiële cultuur en bodemmonsters  kunnen worden beantwoord. Dat kan bijvoorbeeld gaan over migratie en rituelen, maar ook over wonen, voeding, bereidingswijzen en het gebruik van aardewerk. Daarnaast natuurlijk over technieken zoals datering, aDNA en SedaDNA en isotopen.  

Op www.vindhetverleden.nu wordt de vraagkant bediend door de NOAa (Nationale Onderzoeksagenda Archeologie) met thema’s die variëren van  ‘De archeologie van het rituele’, ‘Conflictarcheologie’, ‘Dodenbestel en grafmonumenten’ tot ‘De vroegste bewoning van Nederland’ en ‘De verankering van het boerenbestaan’. Kunt u in de  ‘Gouden Gids+’ uw onderzoeker vinden -óf archeologisch specialist die tevens  ‘translator/hub’ is of laat u inspireren door verhalen over  ‘Het naadje van de kous - Chemische analyses van archeologisch textiel’ en ‘Kloosters in kleur: recycling van romeinse tesserae in middeleeuwse vensterglas’. Deze verhalen uit de archeologische praktijk laten zien wat natuurwetenschappelijk onderzoek ons kan vertellen.