top of page

Coming soon!

Onder de titel ‘Samen Kennis Maken’ wordt door RCE en SIKB gewerkt aan een nieuwe kennisinfrastructuur voor (natuur)wetenschappelijk onderzoek voor de Nederlandse Archeologische Monumentenzorg (AMZ). Dit is onderdeel van het European Research Infrastructure Heritage Science (E-RIHS). Het doel van E-RIHS is de internationale gemeenschap van erfgoedonderzoekers toegang te geven tot de infrastructuur van laboratoriumfaciliteiten, onderzoeksdata en het (nationale) netwerk van kennis en expertise.

De infrastructuur voor het Nederlandse werkveld krijgt gaandeweg vorm in een digitale ‘Gouden Gids’ en gaat deze website de wegwijzer vormen voor professionals in de archeologie, zie hieronder een sneakpreview.

 

Om vraaggericht onderzoek te stimuleren voorziet het project ‘Samen Kennis Maken’ ook in een reeks kennisdialogen, waarin de verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn. Deze bijeenkomsten worden in het voor- en najaar 2023 gehouden. Zij monden uit in een Kennisfestival, september 2024. Dan zal ook de website vindhetverleden.nu online gaan. Deze dialogen worden via de SIKB website en Archweb bekend gemaakt.

bottom of page