Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

Algemene gegevens

Adres:
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Telefoonnummer:
Het laboratorium in Amersfoort: Archeologen en andere onderzoekers met vragen over archeologische/in de bodem aangetroffen voorwerpen en materialen (organische en anorganisch) kunnen terecht bij de specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De inzet van bijvoorbeeld de portable XRF, gecombineerd met de kennis van de materiële cultuur uit specifieke perioden (laat-prehistorisch metaal, aardewerk uit de middeleeuwen, etc.), levert vaak meer inzicht in de aard, samenstelling en datering van de gevonden objecten. Daarnaast is er een uitgebreide archeozoölogische en fysisch antropologische referentiecollectie raadpleegbaar. Voor ondersteuning bij het gebruik van de collectie en vragen over de rol van dieren in samenlevingen in het verleden kunt u terecht bij de specialisten archeozoölogie waaronder ook de collectiebeheerder (https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/archeozoologische-collectie). Ook zijn er specialisten op het gebied van dendrochronologie, micromorfologie en archeobotanie werkzaam die hun kennis graag delen.

Onderzoeksmethoden

aDNA

archeobotanie, levert nadere informatie over plantensoorten en hun verwantschappen

Uitvoering:
Translator
Commerciële dienst:
Nee
Globale doorlooptijd:
n.v.t.

Archeobotanie

voedselvoorziening/subsistence (te verdelen in het verkijgen van voedsel zoals jacht/visserij en voedselbereiding en eetgewoontes), ritueel, materiële cultuur (incl. nijverheid/ambachten), netwerken/handel, neolithisatie/ontwikkeling van het boerenbestaan, ontwikkeling van het (cultuur-)landschap, relaties mens/landschap

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Nee
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Archeozoölogie

bot, tand, schelp, ivoor, voedselvoorziening/subsistence (te verdelen in het verkijgen van voedsel zoals jacht/visserij en voedselbereiding en eetgewoontes), ritueel, materiële cultuur (incl. nijverheid/ambachten), netwerken/handel, neolithisatie/ontwikkeling van het boerenbestaan

Uitvoering:
Eigen laboratorium
Commerciële dienst:
Nee
Globale doorlooptijd:
n.v.t.

Dendrochronologie

hout, datering, hydrologie, klimatologie, landschapsecologie, bosontwikkeling, paleogeografie, houtgebruik (van productie tot consumptie)

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Nee
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Dichtheidsmeting

edelmetaal, botmateriaal, steen, herkomst onderzoek gesteente, munt productie en relatieve datering munten, numismatisch onderzoek, ivoortype (uitwisseling/netwerken/economie/ritueel)

Uitvoering:
Eigen laboratorium
Commerciële dienst:
Nee
Globale doorlooptijd:
1 week

Fysische Antropologie

bot en tand, samenstelling populatie/demografie, leefomstandigheden/ziektes, ritueel/dodenbestel, emigratie/immigratie/acculturatie, sociale en economische differentiatie

Uitvoering:
Eigen laboratorium
Commerciële dienst:
Nee
Globale doorlooptijd:
n.v.t.

Micromorfologisch Onderzoek

taphonomie, landschapsgeschiedenis, ruimtegebruik, landbouw

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Nee
Globale doorlooptijd:
1 tot 1,5 jaar

Stabiele isotopen

archeobotanie, levert met name informatie over akkeromstandigheden (bemesting, waterstress)

Uitvoering:
Translator
Commerciële dienst:
Nee
Globale doorlooptijd:
n.v.t.