BAAC

Algemene gegevens

Adres:
Graaf van Solmsweg 103
5222 BS ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer:
BAAC is het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie. U kunt bij ons terecht voor alle facetten van archeologisch onderzoek en bouwhistorisch onderzoek. We hebben een sterk multidisciplinair specialistenteam op het gebied van botanie, palynologie, archeozoölogie, antropologie, materiaalkunde en bodemkunde. Dit team werkt projectmatig en (onderzoeks-)vraag gestuurd binnen onderzoeksprojecten. Onze onderzoeken betreffen vindplaatsen uit het gehele verleden van neolithicum tot in de nieuwe tijd. BAAC-specialisten geven een verdiepingsslag aan uw project en brengen zo de interpretatie van het dagelijks leven uit het verleden een stap dichterbij.

Onderzoeksmethoden

14C Dateringen

Organisch materiaal (verbrand en onverbrand, Datering, Klimaat, OSL, Micromorfologie, Pollen, Macroresten, Archeozoölogie, Fysische Anthropologie. De geschiktheid wordt bepaald door de botanist

Uitvoering:
Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Aardewerkanalyse (middeleeuwen/nieuwe tijd)

Mens-materiele cultuur, Relaties, Datering, Herkomst, Aankoekselonderzoek

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Aardewerkanalyse (prehistorie)

Prehistorische aardewerk, Mens-materiele cultuur relaties, Datering, Herkomst Aankoekselonderzoek, Gebruikssporenonderzoek

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Analyse Endoparasieten

Botanische monsters, Leefomstandigheden, Fysische Anthropologie

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Nee
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Archeozoölogie

Dierlijk bot (verbrand en onverbrand), Datering, Bestaanseconomie, Herkomst, Pollen, c14, Archeozoologie

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Bouwhistorisch Onderzoek

Archeologisc muurwerk en hout, Historische gebouwen, Mens-materiale cultuur , Relaties, Datering, Herkomst, Dendrochronologie

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Dendrochronologie

Datering, Herkomst, Klimaat, Mens-materiale cultuur, Relaties, Houtonderzoek, C14, Palynologie

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Fysische Antropologie

Menselijk bot (verbrand en onverbrand), Leefomstandigheden, c14, Tandsteenonderzoek, Parasitair onderzoek

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Gebruikssporenanalyse

Vuursteen, Natuursteen, Prehistorisch aardewerk, Mens-materiële cultuur, Maakwijze Vuursteen en Natuursteen, Prehistorisch aardewerk. De geschiktheid wordt bepaald door de materiaalonderzoeker in samenspraak met de gebruikssporenanalist.

Uitvoering:
Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Glasanalyse

Mens-materiele cultuur, Relaties, Datering, Herkomst, Aankoekselonderzoek

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Macrobotanische Analyse

Pollen, OSL, C14, Micromorfologie, Archeozoölogie, Anthracologie

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Metaal en Metaalslakken Analyse

Metalen voorwerpen, Mens-materiale cultuur, Relaties, Datering, Herkomst

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Natuursteenanalyse

Bestaanseconomie, Herkomst, Natuursteen, Vuursteen, Aardewerk, Metaal

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

OSL

Zandige afzettingen, Datering, Landschap, c14, Micromorfologie, Pollen, Macrobotanie

Uitvoering:
Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Palynologie

macrobotanie, OSL, C14, micromorfologie, archeozoölogie, chemische voorbereiding extern, landschap, bestaanseconomie, klimaat, datering

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Tandsteen

Menselijke tanden, Bestaanseconomie, Leefomstandigheden, Fysische Anthropologie

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Vuursteenanalyse

Mens-materiele cultuur relaties, Datering, Herkomst, Vuursteen, Natuursteen

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid