Kenaz Consult & Laboratory

Algemene gegevens

Adres:
Pücklerstrasse 44
10997 Berlin, Duitsland
E-mail:
Telefoonnummer:
Kenaz Consult & Laboratory is gespecialiseerd op de identificering van vormloze (amorfe) organische materialen uit archeologische context, die op geen enkele andere wijze kunnen worden onderzocht. Hierbij kan je denken aan: voedselresten, verfstoffen, pek/teer, lijm, breeuwsel, bodemmaterialen, hafting materiaal, dranken, oliën, smeersels, etc. Een getrapte analyse-strategie van globale samenstelling naar meer gedetailleerde samenstelling, voorkomt dat onnodig veel dure analses gedaan worden. We staan archeologen bij met advies: een informatief gesprek over mogelijkheden en beperkingen, nut en noodzaak van deze specialistische methoden is gratis.

Onderzoeksmethoden

Direct temperature-resolved Massaspectrometrie (DTMS)

Direct temperature-resolved Massaspectrometrie (DTMS) wordt gebruikt om een zeer gedetailleerd beeld te krijgen van de samenstelling van kleine, onbekende, complexe organische monsters. Zowel lipiden (vetten en wassen) als ook proteïnen en koolhydraten kunnen worden gedetecteerd. Ook terpenoiden (in harsen en teersoorten) kunnen worden geïdentificeerd. Voordeel: gevoeligheid, brede range aan materialen kan worden onderzocht. Nadeel: duurder, langere doorlooptijd. amorfe/vormloze organische materialen: voedselresten, verf, pek, teer, lijm, breeuwsel, hafting materiaal, dranken, oliën, dierlijke materialen, materiaalidentificatie en conservering, voedselbereiding, dieet, aardewerkgebruik, rituelen en vroege industriële technieken (teer, verf en lijmproductie, leerlooien, brouwen etc.)

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
6 maanden

FTIR-spectroscopie

FTIR-spectroscopie wordt gebruikt als eerste waarderings- en screeningsmethode voor amorfe organische monsters. Het geeft inzicht in de samenstelling, de homogeniteit en de graad van preservering van het materiaal. Op basis van deze gegevens kan worden besloten of de monsters nog met andere methoden onderzocht moeten worden. Voordelen: snel, relatief goed betaalbaar, maakt voorselectie mogelijk. Nadeel: geeft slechts een globaal beeld. amorfe/vormloze organische materialen: voedselresten, verf, pek/teer, lijm, breeuwsel, bodems, hafting materiaal, dranken, oliën, dierlijke materialen, materiaalidentificatie en conservering, voedselbereiding, dieet, aardewerkgebruik, rituelen en vroege industriële technieken (teer, verf en lijmproductie, leerlooien, brouwen etc.)

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
2 maanden

Proteomics

Proteomics wordt ingezet om de herkomst van proteïnen in het monster beter te kunnen identificeren. Op basis van deze analyse kan, afhankelijk van de preservering, tot op soortniveau worden bepaald welke eiwitten aanwezig zijn. Voordeel: gemengde eiwitrijke materialen kunnen meerdere bronnen aantonen, hoge mate van detaillering en belangrijke oorsprongsbepalingen (bijv. melkeiwitten van geit of schaap, eigeel van kip etc.). Nadeel: duurder en langere looptijd, goed gepreserveerd eiwit moet aanwezig zijn. amorfe/vormloze organische materialen: voedselresten, verf, lijm, breeuwsel, hafting materiaal, dranken, oliën, dierlijke materialen, materiaalidentificatie en conservering, voedselbereiding, dieet, aardewerkgebruik, rituelen en vroege industriële technieken (teer, verf en lijmproductie, leerlooien, brouwen etc.)

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
6 maanden