Archaeoconchology

Algemene gegevens

Adres:
Assumburg 52
2402 KT, Alphen aan den Rijn
Telefoonnummer:
Archaeoconchology is een specialistisch onderzoeksbureau dat zich onder andere richt op de uitvoering van archeozoölogische projecten in onder andere Nederland en de Caraïben. Wij analyseren grote en kleine (archeo)zoölogische vondstcomplexen zoals: bot, schelp, ivoor, keratine, bewerkt en onbewerkt. Archeozoölogisch onderzoek wordt uitgevoerd binnen de diverse klassen zoals zoogdieren, vogels maar ook vissen, amfibieën en schelpdieren (mollusken). Het onderzoek naar schelpdieren (zowel land, zoetwater en marien) is een specialiteit. We kijken naar soort, element, gebruiks- en slachtsporen (tafonomie), voorkomen en habitat. We kijken naar de context van het botmateriaal en geven op deze manier inzicht op de positie van het dier in de vroegere samenleving en die van zijn omgeving. Van slachtafval tot rituele begraving tot natuurlijke depositie. Verder voeren we landschapsrecontructies uit aan de hand van aangetroffen schelpdieren, ostracoden en wilde dieren zoals vogels en vissen uit een ecologische context."

Onderzoeksmethoden

Archeozoölogie

Het analyseren van archeozoölogische vondstcomplexen in archeologische/geologische context en het rapporteren en publiceren van dit materiaal, zoals schelp, bot, ivoor, keratine, bewerkt en onbewerkt.

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
2 tot 6 maanden

Landschapsreconstructie

Onderzoek naar het (pre-)historische landschap aan de hand van dierlijke resten en geologische ondergrond.

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
2 tot 3 maanden

Molluskenonderzoek

Schelpdieronderzoek met betrekking tot soort, voedsel, landschap, artefact en andere toepassingen zoals transport.

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
2 maanden

Ostracodenonderzoek

Ostracodenonderzoek (mosselkreeftjes) met betrekking tot saliniteit, geomorfologie en landschapsverandering.

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
2 maanden