Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Algemene gegevens

Adres:
De Boelelaan 1085
1081 HV AMSTERDAM
Telefoonnummer:
Website:
De stabiele en radiogene isotopenlaboratoria van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) spelen een belangrijke rol in het werk van veel onderzoekers en studenten die antwoord willen vinden op wetenschappelijke vragenstukken in uiteenlopend disciplines: archeologie, forensisch onderzoek, carbonaat(geologie), paleontologie, hydrologie en (paleo-) oceanografie. De laboratoria beschikkeb over een groot aantal nieuwe, state-of-the-art massaspectrometers en randapparatuur om de isotopensamenstellingen in verschillende materialen te bepalen, zoals water, carbonaat, organisch, bot- en tandmateriaal, verf en metalen. De laboratoria leveren ook een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelingen van nieuwe analysetechnieken. Voor andere materialen of technieken, neem contact op met Lisette Kootker (lisette.kootker@vu.nl of +31624752297).

Onderzoeksmethoden

d13C (anorganisch materiaal, carbonaat)

Tandglazuur, (gecremeerd) bot, ivoor, Reconstructie van paleodieet en paleoecologie, reconstuctie crematieomstandigheden

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

d13C (organisch materiaal)

Collageen (uit bot), haar, ivoor en bulk sediment, Reconstructie van paleodieet en paleoecologie, mobiliteitsonderzoek

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

d15N (organisch materiaal)

Collageen (uit bot), haar, ivoor en bulk sediment, Reconstructie van paleodieet en paleoecologie

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

d18O (anorganisch materiaal, carbonaat)

Tandglazuur, (gecremeerd) bot, ivoor, water, Mobiliteitsonderzoek (herkomst drinkwater), klimatologische reconstructies, reconstructie crematieomstandigheden

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

d18O (fosfaat)

Tandglazuur, (gecremeerd) bot, ivoor, Mobiliteitsonderzoek (herkomst drinkwater), klimatologische reconstructies

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

ICP-MS

Metalen (brons etc.), sedimenten, tandglazuur, (gecremeerd) bot, (vulkanische) gesteenten, aardewerk, keramiek, glas, water, Herkomstonderzoek, samenstelling

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

ICP-OES

Metalen (brons etc.), sedimenten, tandglazuur, (gecremeerd) bot, (vulkanische) gesteenten, aardewerk, keramiek, glas, water, Herkomstonderzoek, samenstelling

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

Nd isotopenonderzoek

tandglazuur, bot, glas, sedimenten, aardewerk, mobiliteitsonderzoek, herkomstonderzoek, authenticiteitsonderzoek

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

Pb isotopenonderzoek

tandglazuur, (gecremeerd) bot, glas, metaal (brons, etc.), verf, aardewerk, vegetatie, ivoor, sediment, mobiliteitsonderzoek, herkomstonderzoek, authenticiteitsonderzoek

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

Sr isotopenonderzoek

tandglazuur, (gecremeerd) bot, glas, hout, verf, vegetatie, aardewerk, ivoor, sediment, textiel, water, mobiliteitsonderzoek, herkomstonderzoek, authenticiteitsonderzoek

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden

XRF

Glas, sedimenten, aardewerk , Herkomstonderzoek, samenstelling

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
4 tot 6 maanden