J. Van Kerckhove

Bedrijfsnaam:
Functie:
Telefoonnummer:
Socials:
Actorregister:
Aardewerk & Archeologie bestaat uit twee specialisten met een grote passie voor archeologie: Julie Van Kerckhove en Gerard Boreel. Wij geloven dat archeologie een maatschappelijke bijdrage kan leveren door het verhaal achter de vondsten te vertellen. “Archeologische vondsten zijn voor ons de letters, woorden en zinnen waarmee we het grote boek over het verleden kunnen aanvullen. Een boek dat steeds dikker wordt en waarvan soms alinea’s of zelfs hele hoofdstukken moeten worden herzien. Maar vooral een boek vol verhalen over mensen die lang geleden leefden.” De kern van ons werk is het bestuderen van opgegraven vondsten. De data die daaruit voortkomen zijn een cruciaal middel om het archeologische verhaal te vertellen. Soms is het handig om daarbij natuurwetenschappelijke technieken in te zetten. Het uiteindelijke verhaal kan op verschillende manieren verteld worden: in de vorm van een archeologische basisrapportage, een wetenschappelijk artikel, een publieksboek en alles daartussenin. Wij delen onze kennis graag! Zowel via geschreven teksten als door het geven van workshops en cursussen. Speerpunt van ons werk is de aandacht voor het ‘gewone’ materiaal. Juist dit - in combinatie met de bijzondere vondsten - levert een goed beeld op van hoe men dagelijks omging met gebruiksvoorwerpen en materialen.

Onderzoeksmethoden

Aardewerkanalyse

aardewerk, datering; aard vindplaats; sociaal-economische status; netwerken; rituelen

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Analyse Grofkeramisch Bouwmateriaal

grofkeramiek; overwegend Romeins; ambachten; aard vindplaats; netwerken; sociaal-economische status

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Analyse Pijpaarden Beeldjes

pijpaarden beeldjes; Romeins; ambachten; aard vindplaats; netwerken; sociaal-economische status

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Analyse Slakmateriaal

slakmateriaal, ambachten; aard vindplaats; netwerken; sociaal-economische status

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Fysische Geografie

landschappelijke context; stratigrafie/fasering; landschapsgebruik

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Herkomstonderzoek Aardewerk

aardewerk, grofkeramiek, netwerken; sociaal-economische structuren; migratie van mensen, goederen en ideeën

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid

Natuursteenanalyse

natuursteen, ambachten; aard vindplaats; netwerken; sociaal-economische status

Uitvoering:
Laboratorium & Translator
Commerciële dienst:
Ja
Globale doorlooptijd:
Op aanvraag afhankelijk van hoeveelheid